Luuk 60 jaar

18 juni 2024 was een heugelijke dag voor onze voorzitter Luuk Nobelen. Hij mocht het zesde kruisje bijschrijven.

Normaliter besteden wij geen bijzondere aandacht aan de verjaardagen van onze leden, maar Luuk vond dat hij deze feestelijke dag wat extra aandacht moest geven en trakteerde de aanwezige leden op koffie, thee en gebak. Zoals uit bijgaande foto blijkt zeiden de leden daar geen Nee tegen en werd er volop gesmuld van de traktatie.

Voorafgaand aan deze traktatie maakte Luuk wel aan iedereen duidelijk dat de leden NIET geacht worden zijn voorbeeld op hun verjaardag te overtreffen of zelfs maar na te doen. In het Huishoudelijk Reglement staat (volgens Luuk tenminste) dan ook deze zinsnede: “Het is alléén de voorzitter toegestaan om tijdens zijn 60e verjaardag een uitgebreide traktatie op zijn kosten te geven aan de dan aanwezige leden.”

Luuk, namens alle leden nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag en dat er nog vele in goede gezondheid mogen volgen.