Besluiten ALV 5 april 2019

Op de ALV is het bestuursvoorstel om de contributie aan te passen met algemene stemmen aangenomen.
Dit houdt in dat met ingang van 1 juli 2019 de contributies als volgt zijn:
1 blok spelen € 10,00 per maand
2 blokken spelen € 15,00 per maand
3 blokken spelen € 20,00 per maand
4 blokken spelen € 25,00 per maand
Wij verzoeken alle leden om vanaf 1 juli het nieuwe contributiebedrag over te maken.