Besluiten ALV 30 maart 2018

In onderstaand bestand de Besluiten van de ALV van 30 maart 2018.

Besluiten genomen ALV maart 2018