OSV Bowls Breda Algemene Leden Vergadering 2019

Op 5 april 2019 wordt de ALV van OSV Bowls Breda gehouden in het Optisport Leisure Center.
We beginnen om 19:30 uur en de vergadering wordt gehouden in de Arena.

In onderstaande link de Agenda voor de ALV.

De bijlagen worden zo spoedig mogelijk uitgereikt.

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering website